Carrera per l'aire

A Barcelona es produeixen cada dia uns sis milions de desplaçaments. El transport, de fet, és el responsable de la meitat de l'energia que es consumeix a la ciutat.
Amb aquest volum de persones movent-se, quin és el mitjà més òptim?

Quatre persones descobreixen aquestes i moltes més respostes en una trepidant carrera en hora punta per Barcelona. Qui guanyarà?

Qui creus que guanyarà?

amb la col.laboració de