Finques comunitàries

Per fer front a la reparació de patologies estructurals d’edificis, obres de millora d’elements comuns, la millora de l’accessibilitat, la instal·lació d’ascensors... A fi d’evitar que aquestes millores es converteixin en una excusa per augmentar el preu de lloguer, en el cas que un immoble tingui pisos llogats, només rebria la subvenció si estiguessin per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer.

Interior de vivendes

Tenen per objectiu millorar l’accessibilitat, l’aïllament o les instal·lacions per dignificar la llar. Es divideixen en dues parts: les vivendes incloses a la Borsa de Vivenda, que podran cobrir tot el cost de les obres amb les subvencions fins a un màxim de 20.000 euros, i els ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat, que podran cobrir el 100% del cost, fins a un màxim de 9.000 euros.

Rehabilitació energètica

Aquesta convocatòria promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica a l’edifici, com impulsar la generació d’energia solar (amb ajuts de fins al 60% del cost de l’actuació) o la millora de l’aïllament exterior per reduir el consum energètic. Aquesta i altres actuacions globals poden tenir una subvenció del 50% sobre el total.