Compartir

Barcelona amb B de barri


El Pla de Barris, que actua a les zones més vulnerables de la ciutat, promou projectes d'educació, cultura, salut, activitat econòmica i espai públic impulsats per i per als veïns i veïnes
Veure els projectes Barri a Barri
Top